top of page
PXL_20201129_130142330.jpg

CROESO

Adre / Home: Welcome

EIN CYNNIG

Mae Cwmni Elgar Consultancy yn cynnig cefnogaeth i fusnesau er mwyn iddynt gyflawni’r newidiadau diwylliannol a strwythurol y dymunent ei wneud. Mae’r cwmni’n arbenigo mewn prif-ffrydio cydraddoldebau a’r iaith Gymraeg, a chydymffurfiaeth gyfreithiol.

Cysylltwch â ni isod i drafod eich syniadau a sut y gallem weithio gyda’n gilydd.

OUR OFFER

Cwmni Elgar Consultancy offers support for businesses to implement the cultural and structural changes they wish to make. The Consultancy focuses on mainstreaming equalities and the Welsh language, and ensuring legal compliance.

Please feel free to contact me below to discuss your ideas for change and how we could work together.

Adre / Home: Services

CYSYLLTWCH  NI / CONTACT US

 Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu am sgwrs

Contact us for more information or to discuss services

Thanks for submitting!

PXL_20210120_154238302_edited.jpg
Adre / Home: Contact
bottom of page